Tähtää tulevaan.
Ratkaisu on Hiottu

Autamme sinua silloinkin, kun olosuhteet ovat erityisen vaativat
tai kun tarvitaan ihmissilmää korvaavia ratkaisuja.

Konenäköratkaisut

Konenäön avulla voidaan tunnistaa erilaisia muotoja, erottaa esineitä toisistaan ja tehdä laadunvarmistusta.

Konenäössä on kyse kameran ja tietokoneohjelman yhteistyöstä, jossa ohjelma opetetaan tunnistamaan kameran kuvaamasta materiaalista tiettyjä ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien perusteella kuvista voidaan esimerkiksi erottaa laatupoikkeamia, ottaa tarkkoja mittoja esineistä, parantaa laatua ja tehostaa tuotantoprosesseja.

Konenäköratkaisuilla voidaan parantaa työskentelyoloja tuotantolaitoksissa jättämällä ihmisille kaikkein epämiellyttävimmät ja raskaimmat tehtävät koneen ja kameran hoidettavaksi. Samalla lopputuloksen laatu paranee ja asiakas on tyytyväisempi.

Toteutamme asiakkaillemme konenäköratkaisuja joko osana isompia kokonaisuuksia tai täydellisenä avaimet käteen -toimituksena - aina asiakkaan tarpeesta riippuen.

Tarvittaessa konsultoimme asiakasta oikeanlaisissa kamera- ja valaistusratkaisuissa ja autamme päätymään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Konenäkö on välineurheilua

Toimivan ohjelmiston lisäksi olennaista on oikeanlaisen laitteiston valinta.

Yksinkertaistettuna konenäköjärjestelmät koostuvat tietokoneesta, kamerasta, optiikasta, valaistuksesta sekä ohjelmistosta. Valaistus valaisee tarkasteltavaa kohdetta, jota kamera kuvaa. Tietokone tekee tarvittavat analyysit ohjelmistonsa mukaisesti.

Käytäntö ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen: käytettävät komponentit ja ohjelmistot on aina valittava tilanteen ja sovelluksen mukaan. Vaihtoehtoja löytyy paljon: on erityyppisiä kameroita (matriisikamerat, viivakamerat, väri/harmaasävykamerat, profiilikamerat), erityyppisiä valaistuksia ja erilaisia tapoja rakentaa komponenteista kokonaisuuksia. Lisäksi kameran valintaan vaikuttaa myös muun muassa kameran herkkyys, liityntänopeus tietokoneelle sekä kennon dynamiikka ja sen hallittavuus parametreilla.

Sopivan laitteiston valinta alkaa perehtymällä kunnolla sovellukseen: erityisesti on syytä tietää, millainen mittausgeometria tulee olemaan, onko mitattava kohde jatkuvaa vai kappaletavaraa, mikä on vaadittu mittauksen tarkkuus, mikä on liikkuvan kohteen nopeus ja millä nopeudella analyysi pitäisi ehtiä suorittaa. Jatkuvalle mittaukselle käytetään yleensä viivakameraa, jota ohjataan pulssianturin kautta, kun taas kappaletavaran tarkastuksessa käytetään usein matriisikameroita.

H_Satu Lapinlampi (004164_ (2).jpg)

 

Konenäköön liittyviä tarpeita?

 Ota yhteyttä Satu Lapinlampeen sähköpostitse tai puhelimitse (040 5636 560). Hänen kanssaan voitte pohtia, auttaisiko valmisohjelmisto vai onko räätälöity ohjelmistokehitys paras ratkaisu.