Tähtää tulevaan.
Ratkaisu on Hiottu.

Toteutamme sinulle kaikenkokoisilla päätelaitteilla toimivat
web-ohjelmointia vaativat ratkaisut.

Web-ohjelmointi

Hyvin suunniteltu ohjelmisto toimii kuin ajatus ja sopeutuu saumattomasti erikokoisille päätelaitteille.

Selaimella käytettäviä ohjelmistototeutuksia ovat erilaiset toiminnanohjauksen ratkaisut, järjestelmäuudistukset sekä liiketoimintaprosessien tehostamista ja asiakastyytyväisyyttä vahvistavat ratkaisut, esimerkiksi takuu- ja palautejärjestelmät. Myös uutta digitaalista liiketoimintaa ja aivan uudenlaisia palveluita kehitetään asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

Web-ohjelmistot toteutetaan aina responsiivisina eli erilaisilla päätelaitteilla toimivina. Näin saadaan tuotteen loppukäyttäjän käyttökokemus miellyttäväksi näytön koosta riippumatta. Ratkaisut toteutamme asiakkaillemme aina heidän tarpeitaan vastaaviksi.

Käyttäjäkokemus ratkaisevaa

Hyvin suunnitellussa ohjelmistototeutuksessa käyttäjäkokemuksen tulee olla asiakkaan kannalta saumaton.

Web-ohjelmistoissa käyttöliittymä toimii internetselaimessa, jonka päälle painikkeet, tekstikentät ja muut komponentit luodaan ohjelmiston avulla. Tyypillisiä selainohjelmistoja ovat esimerkiksi tietokantoja käyttävät sovellukset, joita voidaan tarpeen vaatiessa käyttää miltä tahansa internetiin yhteydessä olevalla tietokoneella, missä päin maailmaa tahansa.

Tavalliselle käyttäjälle ohjelmisto näyttäytyy lähinnä käyttöliittymän ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen kautta, ja niiden perusteella muodostuu käyttäjän mielikuva ohjelmiston laadusta. Siksi on tärkeää huomioida ne ohjelmistokehityksessä. Vähintään yhtä tärkeä on kuitenkin ohjelmiston näkymätön puoli, jäävuoden vedenalainen osa. Tietokantojen tulee olla hyvin suunniteltuja ja itse ohjelmoinnin huolella toteutettua.

 

Huolellinen suunnittelu

Ohjelmistoprojekti onnistuu, kun se on suunniteltu huolella.

Ohjelmistototeutus vaatii huolellista suunnittelua ja kunnollista määrittelyprojektia onnistuakseen. Määrittelyvaiheessa kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja toiminnalliset tavoitteet sekä muodostetaan yhdessä asiakkaan kanssa käsitys siitä, mitä toteutettavalta ohjelmistolta odotetaan.

Kun määrittelyprojekti on saatu valmiiksi, ollaan asiakkaan kanssa samalla kartalla tavoitteista. Niiden etenemistä seurataan koko ohjelmistoprojektin ajan asiakkaan kanssa yhdessä sovittavilla tavoilla, jotta asiakas tietää koko ajan missä mennään ja on varmasti tyytyväinen lopputulokseen.

Toteutuksen valmistuttua on aika ratkaista sen ylläpito. Siinäkin toimimme täysin asiakkaan toiveiden mukaan: ylläpidon laajuus ja tiheys sovitaan tapauskohtaisesti.

H_Satu Lapinlampi (004164_ (2).jpg)

 

Webohjelmointiin liittyviä tarpeita?

Ota yhteyttä Satu Lapinlampeen sähköpostitse tai puhelimitse (040 5636 560). Hänen kanssaan voitte pohtia, auttaisiko valmisohjelmisto vai onko räätälöity ohjelmistokehitys paras ratkaisu.