Tähtää tulevaan.
Ratkaisu on Hiottu.

Toteutamme sinulle ratkaisuja moninaisiin ohjelmistotarpeisiin ohjelmistokonsultoinnista konenäkötoteutuksiin.

Konsultointi ja projektinjohtaminen

Toisinaan on vaikea tietää, tarvitaanko räätälöityä ohjelmointia. Me autamme ja selvitämme asian.

Jos asiakkaan ydinosaaminen on muualla kuin ohjelmistoissa ja tekniikassa, voi olla vaikea tietää, milloin olemassa oleva ratkaisu sopii omiin tarpeisiin ja milloin pitää kehittää jotain aivan uutta. Me autamme kernaasti sekä tarpeiden että sopivien toteutuskeinojen arvioinnissa.

Konsultoimme myös silloin, kun asiakkaamme haluaa selvittää etukäteen tarkat tarpeensa, jotta toteutus on varmasti mahdollisimman oikeanlainen, tai kun erilaiset tekniikat mietityttävät, halutaan selvittää valmiista palveluista paras mahdollinen tai halutaan valita palveluntarjoajista sopivin.

Voimme vastata projektin johtamisesta asiakkaan puolesta ja vetää vaikka usean yrityksen yhteistä softa- ja toteutustiimiä. Tärkeintä meille on, että asiakkaamme saa itselleen parhaiten sopivan toteutuksen.
Lue lisää ohjelmistokonsultoinnista ja projektinhallinnasta.

Konenäkö- ja teollisuusratkaisut

Konenäkö- ja teollisuusratkaisut vaativat ohjelmoinnin erityisosaamista ja teollisuuden tarpeiden tuntemusta.

Konenäköratkaisut perustuvat kameran ja tietokoneelle asennetun ohjelmiston yhteistyöhön, jossa ohjelmisto opetetaan tunnistamaan kameran kuvaamasta materiaalista tiettyjä ominaisuuksia. Ominaisuuksien perusteella kuvista voidaan esimerkiksi erottaa laatupoikkeamia, ottaa tarkkoja mittoja esineistä, parantaa laatua tai tehostaa tuotantoprosesseja. Lue lisää konenäöstä.

Tuotantoprosesseja voidaan tehostaa myös prosesseja parantamalla ja tehostamalla. Siinä voivat auttaa asiakkaan tarpeiden mukaan toteutetut toiminnan ja tuotannon ohjauksen järjestelmät, prosesseja nopeuttavat ohjelmistot sekä monipuolinen tuotantoprosesseissa syntyvän datan analysointi. Kun riittävän suurta tietomäärä analysoidaan, päästään käsiksi hävikkeihin, niiden syihin, parhaiten toimiviin käytäntöihin tai moneen muuhun tietoon riippuen asiakkaan intresseistä.
Lue lisää teollisuusohjelmoinnista.

Web-ohjelmointi

Toteutamme ohjelmistoratkaisuja työpöytäversioiden lisäksi myös internetselaimessa toimivina web-ohjelmistoina.

Selaimella käyttäviä ohjelmistototeutuksia ovat erilaiset toiminnanohjauksen ratkaisut, järjestelmäuudistukset sekä liiketoimintaprosessien tehostamista ja asiakastyytyväisyyttä vahvistavat ratkaisut, esimerkiksi takuu- ja palautejärjestelmät. Myös uutta digitaalista liiketoimintaa ja aivan uudenlaisia palveluita kehitetään asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Web-ohjelmistot toteutetaan aina responsiivisina eli erilaisilla päätelaitteilla toimivina. Näin saadaan tuotteen loppukäyttäjän käyttökokemus yhtä miellyttäväksi näytön koosta riippumatta. Lue lisää web-ohjelmoinnista.

H_Satu Lapinlampi (004164_ (2).jpg)

 

Ohjelmistotarpeita?

Ota yhteyttä Satu Lapinlampeen sähköpostitse tai puhelimitse (040 5636 560). Hänen kanssaan voitte pohtia, auttaisiko valmisohjelmisto vai onko räätälöity ohjelmistokehitys paras ratkaisu.