Teollisuusohjelmointi

teollisuusohjelmointi

Hiotun hyvää koodia

Teollisuustuotantoa voidaan tehostaa monin tavoin. Tehokkaimpia tapoja on tuotanto­prosessin kehittäminen erilaisilla tiedonkeruu- ja prosessin­ohjaus­järjestelmillä sekä tuotannon- ja toiminnan­ohjaus­järjestelmien avulla.

Etusivu » Palvelumme » Teollisuusohjelmointi

Teollisuustuotantoa voidaan tehostaa monin tavoin. Tehokkaimpia tapoja on tuotantoprosessin kehittäminen erilaisilla tiedonkeruu- ja prosessinohjausjärjestelmillä sekä tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmien avulla. 

Asiakkaamme tarpeisiin tarkkaan räätälöidyt ohjelmistot auttavat parantamaan prosesseja, vähentävät virheitä ja lisäävät turvallisuutta.

Toteutamme tuotannon- ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asiakkaidemme tarpeista lähtien. Onnistuaksemme työssämme analysoimme tarpeesi huolellisesti etukäteen ja lähdemme vasta analyysin pohjalta rakentamaan toimivaa toteutusta. Tarvittaessa rakennamme rajapintoja erilaisiin oheisjärjestelmiin, esimerkiksi laskutuksen.

Teollinen internet eli Internet of Things

Teollinen internet voi parhaimmillaan mullistaa teollisuustuotannon tehokkuuden. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan merkittävästi parantaa teknologiateollisuusyritysten tuotantoa ja samalla kilpailukykyä. 

Teollisessa internetissä on kyse erilaisiin laitteisiin asennettavista sensoreista ja niiden tuottaman informaation analysoinnista yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Samalla yritykset voivat luoda itselleen aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Konkreettisia esimerkkejä teollisen internetin hyödyntämisestä ovat esimerkiksi koneiden toiminnan laatua ja tasoa seuraavat ratkaisut. Niiden avulla pystytään ennakoimaan tulevat huolto- ja korjaustarpeet ja suunnittelemaan huoltoseisokit ennakoidusti. 

Toinen esimerkki voisi olla pilvipalvelu, johon usean keskenään kilpailevan yrityksen laitteiden tuottama data kerätään. Palvelun avulla voidaan vertailla anonyymisti esimerkiksi tuotantolaitosten prosesseja tai hävikkiä. Kun usean yrityksen tuottama data on yhteisessä käytössä, siitä hyötyvät kaikki.

Vaikka puhutaan teollisesta internetistä, eivät mahdollisuudet rajoitu vain teollisuuteen. Esineiden internetiä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi hoivapalveluissa, sairaanhoidossa, kiinteistönhuollossa, clean techissä ja jälleenmyynnissä. Teollisen internetin mahdollisuuksia rajoittavat vain mielikuvitus ja budjetti!