Hiotulle Koodia Suomesta ry:n hiilineutraalius­merkki 

koodia suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkki

Hiottu on kompensoinut hiilijalanjälkensä jo vuodesta 2020. Vuodesta 2021 meille on myönnetty Koodia Suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkki. Hiilineutraaliusmerkkiä voivat hakea kaikki yhdistyksen yritysjäsenet. Merkin hakeminen edellyttää hiilijalanjäljen laskentaa, minimointia ja kompensointia.

koodia suomesta ry:n hiilineutraaliusmerkki

Meillä Hiotulla kompensointi alkaa oman hiilijalanjäljen määrittelemisestä. Hiilijalanjälki tekee ilmastokuormamme näkyväksi ja auttaa meitä kehittämään toiminnastamme vähäpäästöisempää. Oman ilmastokuorman tunteminen on myös tärkeää kompensointitoimien oikean mitoittamisen kannalta.

Hiotun hiilijalanjälki kutistui hieman vuonna 2022. Hiilidioksidipäästömme olivat kokonaisuudessaan 8 411 kiloa (9 858 kiloa vuonna 2021). Henkilöä kohden päästöt olivat 495 kiloa, mikä tarkoittaa reilun 200 kilon laskua vuoden takaisesta jokaista hiottulaista kohden. 

Suurin kasvu tapahtui toimitilojen kohdalla – muutimme uusiin, suurempiin tiloihin, jolloin toimistopinta-ala kaksinkertaistui. Uuden tilan ilmastokuorma on 598 kiloa (312 kiloa vuonna 2022) ja tiloihin hankittujen uusien toimistohuonekalujen hiilidioksidipäästöt olivat 869 kiloa.

Liikenne suurin päästöjen lähde

Eniten Hiotun toiminnassa ilmastoa rasitti liikkuminen. Kuljemme asiakastapaamisiin pääasiassa ilmastoystävällisesti junalla, mutta aina se ei ole mahdollista, ja osa työmatkoista joudutaan kulkemaan autolla. Vuonna 2022 työmatkojen ilmastokuorma oli 4 091 kiloa, mikä on 1 500 kiloa vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kodin ja työpaikan väliset matkat rasittivat ilmastoa taas hieman viime vuotta enemmän, kasvua oli noin 200 kiloa kokonaispäästöjen ollessa 1 656 kg. Vuotta aiemmin kodin ja työpaikan välisen liikenteen ilmastokuorma oli 1 437 kiloa. 

Haluamme kannustaa henkilökuntaamme vaalimaan omaa hyvinvointiaan työmatkapyöräilyllä. Toimistollamme henkilökunnan käytössä lämmin pyörävarasto.

Päästöt kompensoidaan kaksinkertaisesti

Pyrimme kompensoinnissa omien päästöjen nollaamisen lisäksi luomaan hyvää. Siksi hiilidioksidipäästömme kompensoidaan aina kaksinkertaisesti. 

Haluamme ohjata kompensointitoimemme sinne, missä ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä ja selvimmin. Vuonna 2022 kompensointikohteeksi valikoitu Gold Standard -hanke Ruandassa, jossa suojellaan Ibanda-Makeran metsää metsäkadolta jakamalla alueen perheille energiatehokkaita liesiä ruoanvalmistukseen.

Toisen 10 tonnia kompensoimme kotimaassa Hiilinielurekisterin kautta. Hiilinielurekisteri luo lisähiilinieluja suomalaisiin metsiin tuhkalannoittamalla metsiä ja edistämällä siten niiden kasvua.

Hiilineutraalius on kilpailuetu

Me näemme hiilineutraaliuden kilpailuetuna ja uskomme siihen, että tulevaisuudessa asiakkaamme valitsevat kahdesta tasavertaisesta tekijästä yhteistyökumppanikseen ennemmin sen, joka toimii hiilineutraalisti. Tulevaisuuden työntekijät hakeutuvat myös mitä todennäköisimmin vastuullisesti toimivan työnantajan palkkalistoille. Ilmaston vaalimatta jättäminen on yrityksen näkökulmasta siten monellakin tapaa riski ja edustaa vastuuttomuuden lisäksi mielestämme myös piittaamattomuutta.

Meillä on onni toimia alalla, joka tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden pienentää ilmastokuormaa heidän omassa toiminnassaan. Esimerkiksi konenäköratkaisuillamme valmistavassa teollisuudessa on saatu pienennettyä turhaa hävikkiä tehostamalla materiaalien käyttöä. Materiaalitehokkuuden bonuksena on rahansäästö – ja luontokin kiittää.